Villkor

Företaget

SmartLinkBuilding ägs av Link Concept ApS
Horsensvej 72A
7100 Vejle
Denmark
kontakt@smartlinkbuilding.se
CVR: 42069221

Generelt

Nemlinkbuilding gör en onlinetjänst tillgänglig på https://smartlinkbuilding.se/. Villkoren gäller mellan den enskilde användaren och SmartLinkBuilding.

Dessa användarvillkor gäller avtal mellan Nemlinkbuilding och en fysisk person (nedan kallad ”Användaren”) angående Tjänsten.

Endast personer som är 18 år eller äldre får ingå avtal med Nemlinkbuilding angående Tjänsten.

Dessa villkor utgör tillsammans det gällande avtalet mellan Användaren och SmartLinkBuilding.

För att få tillgång till Tjänsten måste Användaren läsa och acceptera villkoren.

När du handlar med Nemlinkbuilding handlar du med:
Link Concept ApS
CVR: 42069221
Horsensvej 72A
7100 Vejle
Denmark

Betalningsfristen är 8 dagar om inte annat bestämts. Vid betalning efter förfallodag utgår ränta med 0,70 %, per. påbörjad månad, samt en avgift på 100,00 SEK.

Tjänstens omfattning

Tjänsten ger Användaren tillgång till Nemlinkbuildings tjänster som faktureras månadsvis i förskott. Inköp i form av texter läggs till på fakturan och faktureras månadsvis i efterskott.

Tillgång till tjänsten

För att få tillgång till Tjänsten måste användaren registrera ett användarkonto på portalen.

Inskickat innehåll och bilder

SmartLinkBuilding och deras partners godkänner endast kvaliteten på det publicerade innehållet. När du skickar in innehåll bekräftar du att det följer upphovsrättslagarna. Detta gäller både bild/videomaterial och text. Om en tvist uppstår med en tredje part angående innehåll som du har lämnat, är du ansvarig för det ekonomiska anspråk som kan komma att riktas mot SmartLinkBuilding och Link Concept ApS.

Det är förbjudet att hänvisa till webbplatser, och skriva om, hasardspel/casino/betting/gambling/spel och CBD. Innehåll av detta slag kommer att raderas utan föregående meddelande, och inget meddelande kommer att ges om att det har tagits bort.

Det är inte heller tillåtet att använda vår tjänst med spunnet innehåll. Textspinning är en teknik där du kan göra flera varianter med en text som verkar unik, men inte är det. Den typen tas bort direkt det upptäcks av antingen vårt system eller vid granskning. Det finns inte heller någon ersättningslänk och din användaråtkomst kan stängas utan någon form av återbetalning.

I allmänhet, om innehåll anses vara skadligt för nemlinkbuildings nätverk, kan det tas bort utan föregående meddelande och utan att erbjuda ersättningslänkar. All inskickad text ska vara av god och unik kvalitet.

SmartLinkBuilding kan ta bort innehåll från webbplatserna när som helst.

SmartLinkBuilding.se använder Pexels.com och deras bilder. Vi krediterar fotografen och Pexels själva på alla bilder. SmartLinkBuilding.se och Linkl Concept ApS kan dock inte hållas ansvariga för eventuella anspråk på ersättning.

Registrering,användartillgångoch behörigheter

Användaren ansvarar för att inloggningsinformationen lagras säkert så att andra inte kan komma åt dem. Skulle tredje part ha fått tillgång till information är den registrerade användaren skadeståndsskyldig. Ersättningen motsvarar prenumerationspriset för antalet användare som har haft tillgång till kontot. Detta gäller även om information delas medvetet. Kontot är privat och får alltså endast användas av kontoinnehavaren.

Det är inte tillåtet att använda Link Concepts domäner eller användartillgång för att skapa ett konkurrerande företag eller offentligt erbjuda länkar från Link Concepts nätverk.

Det är förbjudet att dela listan över alternativ för domänsläpp med tredje part.

Avgifter och betalning

Avgifter för nyttjande av Tjänsten ska betalas i enlighet med gällande prislista som finns tillgänglig på hemsidan.

Användaren ska göra betalningen för tjänsterna via det betalningsmedel som erbjuds av Nemlinkbuilding på webbplatsen. Användaren förbinder sig att underteckna nödvändiga dokument, och att vid varje betalningsdatum ha tillräckliga medel för betalning tillgängliga via det valda betalningsmedlet.

Väljer du att betala med kontoöverföring tillkommer 150,- + moms på varje faktura.

Binding

Bindning gäller endast för innevarande abonnemangsperiod. Uppsägningen ska alltså ha fallit innan en ny period börjar. Om publikationer har planerats, eller texter med publikationer som finns tillgängliga efter periodens utgång har beställts, kan prenumerationen inte sägas upp förrän de planerade publiceringarna ligger inom aktuell period.

Justeringar och förändringar

SmartLinkBuilding förbehåller sig rätten att ändra prenumerationspriser och andra villkor för Tjänsten. Ändringen ska meddelas Användaren senast trettio (30) dagar innan ändringen träder i kraft. Vid sådana ändringar har användaren rätt att säga upp abonnemanget med verkan från den dag ändringen träder i kraft.

Om Användaren inte säger upp prenumerationen innan ändringen träder i kraft, måste det betraktas som ett godkännande av ändringen. Ändringar som är till uppenbar nytta för Användaren gäller omedelbart utan uppsägningsrätt för Användaren.

Betalning

Link Concept ApS tar emot onlinebetalningar med; Visa / Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron, Maestro och kontoöverföring.

Betalning kommer först att dras från ditt konto när den virtuella produkten har skapats om inte annat avtalats eller anges i din beställning.

För betalningar med Visa Electron och Mastercard Debit, som är betalkort, kommer betalningen att reserveras på ditt konto i enlighet med villkoren för ditt kort tills vi drar tillbaka eller avvisar betalningen.

Alla belopp på hemsidan är exklusive moms.
Webbplatsen använder följande valutor för prissättning:
Sweden – Kronor (SEK)

Link Concept ApS använder en säker betalningsserver som krypterar all information med SSL-protokoll vilket innebär att din data är säker och inte kan läsas av andra utomstående.

Uppsägning av prenumeration och nedgradering

Uppsägning av Tjänsten kan ske i slutet av betalningsperioden på 1 månad från den senaste betalningen. För att säga upp ditt avtal måste du använda länken som finns på startsidan eller kontakta Link Concept ApS via mejl eller kontaktformulär. Om du säger upp din prenumeration försvinner de publikationer som ännu inte har använts, detsamma gäller en nedgradering av prenumerationen.

Ångerrätt

Begäran om utnyttjande av ångerrätten ska skickas via mejl kontakt@smartlinkbuilding.se. I meddelandet ska tydligt framgå din önskan att utnyttja ångerrätten.

Ångerrätten upphör vid användning av tjänsten och det finns ingen ångerrätt att förnya prenumerationen.

Det finns ingen ångerrätt vid köp som företag.

Online garanti

SmartLinkBuilding.se garanterar att dina publikationer, och därmed dina länkar, finns kvar online i minst 3 år.
Om en länk försvinner erbjuder vi en ersättningsmöjlighet, men inte om länken försvinner efter tre år.

Denna garanti är dock ogiltig om det är innehåll som tas bort på grund av upphovsrättsintrång eller vid bedömning av spunnet innehåll.

SmartLinkBuilding.se ägs av Link Concept ApSCVR: 42069221
Horsenvej 72A
7100 Vejle
Denmark
kontakt@smartlinkbuilding.se

Integritetspolicy för kunder

Vi återförsäljer inte personuppgifter och lämnar inte vidare dina personuppgifter till andra. De är endast registrerade i vår kundkatalog. Du kan när som helst få dina uppgifter raderade. För att du ska kunna ingå avtal med Nemlinkbuilding behöver vi följande information:

Namn.
Adress.
Telefonnummer.
E-postadress

Vi registrerar dina personuppgifter i syfte att kunna leverera produkten till dig Personuppgifterna registreras hos Nemlinkbuilding och lagras i upp till fem år varefter uppgifterna raderas. När personuppgifter samlas in via vår hemsida se till att det alltid sker vid inlämnande av ditt uttryckliga samtycke så att du är informerad om exakt vilken information som samlas in och varför Direktören och anställda på SmartLinkBuilding har tillgång till den information som registreras om dig.

Personuppgiftsansvarig i Link Concept är: Tim Petersson

Som registrerad hos SmartLinkBuilding.se har du alltid rätt att invända mot registreringen. Du har också rätt till insyn i vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Dessa rättigheter har du enligt personuppgiftslagen och förfrågningar i samband med detta ska riktas till kontakt@smartlinkbuilding.se.

Cookies

På https://smartlinkbuilding.se/ används cookies i syfte att optimera webbplatsen och dess funktionalitet, och därmed göra ditt besök så enkelt som möjligt. Du kan när som helst radera cookies från din dator, se instruktionerna på Webshop Cookies och Sekretesspolicy.

Logg-statistik

Vi använder en loggstatistik på https://smartlinkbuilding.se/, vilket innebär att ett statistiksystem samlar in information som kan ge en statistisk bild av hur många besökare vi har, var de kommer ifrån och var på webbplatsen det övergavs osv. Loggstatistiken används endast i syfte att optimera SmartLinkBuilding’s webbplats.

Möjlighet att överklaga

Reklamationer på produkter kan skickas till:
Danska Konkurrens- och Konsumentverket
Carl Jacobsens väg 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

För EU-medborgare utanför EU måste klagomål skickas via EU-kommissionens klagomålsplattform online. ec.europa.eu.

Vid reklamation ska vår e-postadress anges: kontakt@smartlinkbuilding.se och hemsidan där du köpte varan.

Ansvarsavstånd

SmartLinkBuilding.se inklusive Link Concept ApS kan inte hållas ansvariga för förlust av ranking i sökmotorerna efter att ha använt vår tjänst eller avindexering av sajter på grund av innehåll som inte följer våra och Googles riktlinjer.

Smartlinkbuilding.se använder Pexels.com och deras bilder. Vi krediterar fotografen och Pexels själva på alla bilder. Smartlinkbuilding.se och Link Concept ApS kan dock inte hållas ansvariga för eventuella anspråk på ersättning.