Personuppgiftsbehandling

Tack för att du visar intresse för vårt företag och vår hemsida. Nedan hittar du information till sidan och du kan läsa om den nya personuppgiftsförordningens lagstiftning, även känd som GDPR.

Vi samlar i allmänhet inte in personuppgifter, men om du handlar hos oss måste vi enligt bokföringslagen och för att skicka dina varor till dig använda ditt namn, adress, postnummer och ort. Precis som du har gjort i många år. Skillnaden nu är att vi måste informera dig om det och dina möjligheter att få dem raderade igen (om det finns befogenheter i lagen att göra det)

Vi samlar in data för användning i statistik, som t.ex. besökare och för att kunna rikta annonsering som är vettig för dig.

Behandling av personuppgifter, som t.ex. Namn, adress, e-postadress eller telefonnummer till en registrerad person måste alltid vara i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och i enlighet med de landspecifika dataskyddsregler som gäller för vår webbplats.

1. Definitioner

Vår dataskyddsförklaring är baserad på de villkor som tillämpas av den europeiska lagstiftningen för antagandet av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Denna dataskyddsförklaring måste vara läsbar och begriplig för allmänheten såväl som för våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta kommer vi först att förklara den terminologi som används.

I denna dataskyddsförklaring använder vi bland annat följande termer:

a) Personuppgifter

Med personuppgifter avses all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (”den registrerade”). En identifierbar fysisk person är en som direkt eller indirekt kan identifieras genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, den fysiska personens kulturella eller sociala identitet.

b) registrerad

Den registrerade är varje identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den person som är ansvarig för behandlingen.

c) Bearbetning

Behandling är varje åtgärd eller uppsättning operationer som utförs på personuppgifter eller på uppsättningar av personuppgifter, vare sig de är automatiska eller inte, såsom insamling, inspelning, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, avslöjande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, justering eller kombination, begränsning, radering eller förstörelse.

d) Begränsning av bearbetning

Begränsning av behandling är märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras behandling i framtiden.

e) Profilering

Med profilering avses varje typ av automatiserad behandling av personuppgifter som består av användning av personuppgifter för bedömning av vissa personliga omständigheter som rör en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutse aspekter som rör den fysiska personens prestation i arbetet, ekonomiska förhållanden, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller rörelser.

f) Pseudonymisering

Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan hänföras till en specifik registrerad utan användning av ytterligare information, förutsatt att sådan ytterligare information lagras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte hänförs till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

g) Registeransvarig eller registeransvarig ansvarig för behandlingen

Personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person, myndighet eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter där syftet och medlen för sådan behandling är fastställda i EU eller Medlemsstaternas lagstiftning, den registeransvarige eller de särskilda kriterierna för utnämning kan fastställas i EU- eller medlemsstatslagstiftningen.

h) Processor

Behandlare är en fysisk eller juridisk person, myndighet, myndighet eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning i) Mottagare.

Mottagaren är en fysisk eller juridisk person, myndighet eller annat organ till vilken personuppgifterna lämnas ut, oavsett om det är tredje part eller inte. De offentliga myndigheter som kan ta emot personuppgifter inom ramen för en specifik utredning i enlighet med EU-lagstiftningen eller medlemsstatens lagstiftning anses inte vara mottagare, behandlingen av dessa uppgifter av de offentliga myndigheterna ska ske i enlighet med gällande dataskyddsregler enligt syftet med behandlingen.

j) Tredje part

Tredje part är en fysisk eller juridisk person, myndighet eller organ, annan än den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet och personer som enligt den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet är behöriga att behandla personuppgifter.

k) Samtycke

Samtycke från den registrerade är varje fritt givet, specifikt, informerat och otvetydigt uttalande av den registrerades önskemål genom vilket han eller hon, genom ett uttalande eller genom en tydlig positiv särbehandling, anger samtycke till behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne.

2. Den registeransvariges namn och adress

Personuppgiftsansvarig enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), andra dataskyddslagar som är tillämpliga i EU:s medlemsländer och andra förordningar gällande dataskydd är:

Ägarinformation
Linkcia Concept ApS
CVR: 42069221
Horsenvej 72A
7100 Vejle.

Kontakt ang personuppgifter: kontakt@smartlinkbuilding.se

3. COOKIES

Webbplatsen använder ”cookies”, vilket är textfiler som sparas på din dator, mobiltelefon mm. därför i syfte att känna igen det, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta in annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som t.ex. virus.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se instruktioner: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du raderar eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och dyka upp oftare. Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kan komma åt.

Webbplatsen innehåller cookies från tredje part, vilka anges i översikten längre ner.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som vi lagrar på din dator för att hålla koll på vad som händer under ditt besök och för att kunna känna igen datorn. En cookie innehåller endast text, är inte ett program och innehåller inga virus.

Webbplatsens användning av cookies

Cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Cookies hjälper oss också att få en överblick över ditt besök på webbplatsen, så att vi kontinuerligt kan optimera och rikta webbplatsen efter dina behov och intressen. Cookies minns till exempel vad du har lagt i en eventuell varukorg, om du tidigare har besökt sidan, om du är inloggad och vilket språk och vilken valuta du vill ska visas på hemsidan. Vi använder också cookies för att rikta våra annonser till dig på andra webbplatser. Sammantaget används cookies alltså som en del av vår tjänst för att visa innehåll som är så relevant som möjligt för dig. Här är översikten över webbplatsens användning av cookies, och våra partners i detta avseende:

Interna cookies

  • Google Analytics cookies.
  • Google Adsense cookies.
  • Tradetracker cookies.
  • Partner-ads cookies.
  • Adservice cookies.
  • Digital-Adservice

Cookies används på denna webbplats för att spåra användarbeteende (Anonymt), spåra försäljning på 3:e parts webbplatser och spåra klick och liknande. Inga cookies har en utgångstid på mer än 1 år. Allt är anonymt.

Hur du avvisar eller tar bort dina cookies

Avvisande av cookies: Du kan alltid avvisa cookies på din dator genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Var du hittar inställningarna beror på vilken webbläsare du använder. Du bör dock vara medveten om att om du gör det så finns det många funktioner och tjänster du inte kan använda, eftersom dessa funktioner och tjänster kräver att webbplatsen kommer ihåg de val du gör.

Du kan välja bort cookies från Google Analytics här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Det är möjligt att välja bort vissa annonsnätverk som delar information mellan olika nätverk här. http://www.youronlinechoices.com/den/dine-valg

Radera cookies: Cookies som du tidigare har accepterat kan sedan enkelt raderas. Om du använder en PC/dator med en nyare webbläsare kan du radera dina cookies genom att använda genvägsknapparna:

CTRL + SHIFT + Delete. Om snabbtangenterna inte fungerar och/eller du använder en MAC måste du börja med att ta reda på vilken webbläsare du använder och sedan klicka på relevant länk:

Kom ihåg: Om du använder flera webbläsare måste du radera cookies i alla.

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/da-dk/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/da/kb/delete-cookies-remove-information-som-websteder-has-

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=da

Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html

Safari: https://support.apple.com/da-dk/HT1677

Flash-cookies (alla webbläsare): http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

iPhone, iPad och annat från Apple: https://support.apple.com/da-dk/HT1677

Telefoner med Android-operativsystem: http://timeread.hubpages.com/hub/How-to-delete-internet-cookies-on-your-Droid-or-any-Android-device

Telefoner med Windows 7: http://www.windowsphone.com/da-dk/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

Kom ihåg: Om du använder flera webbläsare måste du radera cookies i alla.

4. Insamling av allmänna data och information

Denna webbplats samlar in en rad allmänna data och information när ett registrerat eller automatiserat system anropas på webbplatsen. Dessa allmänna data och information lagras i serverloggarna. Detta kan vara (1) webbläsartyperna och versionerna som används (2) operativsystemet som används av åtkomstsystemet, (3) webbplatsen från vilken ett åtkomstsystem når vår webbplats (så kallade referenser), webbplatser, (5) datum och tid för åtkomst till webbplatsen, (6) en Internet Protocol-adress (IP-adress), (7) Internetleverantören för åtkomstsystemet och (8) annan liknande data och information som kan användas i händelse av en attack på våra IT-system.

Genom att använda dessa allmänna uppgifter och information drar vi inga slutsatser om den registrerade. Snarare är denna information nödvändig för att (1) leverera innehållet på vår webbplats korrekt, (2) optimera innehållet på vår webbplats och dess reklam, (3) säkerställa vår långsiktiga livskraft för våra IT-system och webbplatsteknik, och (4) tillhandahålla de brottsbekämpande myndigheterna den information som är nödvändig för åtal i händelse av en cyberattack. Därför analyserar vi statistiskt anonymt insamlade data och information i syfte att öka dataskyddet och datasäkerheten i vårt företag och säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter vi behandlar. De anonyma uppgifterna i serverloggarna lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en registrerad.

5. Kontaktmöjlighet via hemsidan

Denna webbplats innehåller information som möjliggör snabb elektronisk kontakt med vårt företag samt direkt kommunikation med oss, som även innehåller en allmän adress till den så kallade elektroniska posten (e-postadress). Om en registrerad kontaktar den personuppgiftsansvarige via e-post eller via ett kontaktformulär sparas de personuppgifter som den registrerade skickar automatiskt. Sådana personuppgifter som frivilligt överförs av en registrator till den registeransvarige lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade. Det sker ingen överföring av dessa personuppgifter till tredje part.

6. Kommentarsfunktion i bloggen på hemsidan

Vi tillåter användare att lämna individuella kommentarer på enskilda blogginlägg på en blogg som finns på kontrollantens webbplats. En blogg är en webbaserad, allmänt tillgänglig portal genom vilken en eller flera personer, kallade bloggare eller webb bloggare, kan skriva artiklar eller skriva tankar i så kallade blogginlägg. Blogginlägg kan vanligtvis kommenteras av tredje part.

Om en registrerad lämnar en kommentar på bloggen som publiceras på denna webbplats lagras och publiceras även kommentarerna från den registrerade, samt information om datum för kommentarerna och användarens (pseudonym) valda av den registrerade. Dessutom loggas IP-adressen för internetleverantören (ISP) till den registrerade. Denna lagring av IP-adressen sker av säkerhetsskäl och om den registrerade gör intrång i tredje parts rättigheter eller skickar in olagligt innehåll genom en given kommentar. Lagring av dessa personuppgifter ligger därför i den personuppgiftsansvariges eget intresse, så att denne kan be om ursäkt i händelse av en överträdelse. Dessa insamlade personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part, såvida inte sådan överföring krävs enligt lag eller tjänar den personuppgiftsansvariges syfte.

7. Prenumeration på kommentarer i bloggen på hemsidan

Kommentarerna på den här bloggen kan prenumereras av tredje part. I synnerhet finns det ett alternativ för en kommentator att prenumerera på kommentarerna efter hans kommentarer på ett visst blogginlägg.

Om en registrerad bestämmer sig för att prenumerera på alternativet, skickar den personuppgiftsansvarige ett automatiskt bekräftelsemejl för att kontrollera den dubbla opt.-in-proceduren för om ägaren till den angivna e-postadressen har valt detta alternativ. Möjligheten att prenumerera på kommentarer kan avslutas när som helst.

8. Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige behandlar och lagrar endast den registrerades personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppnå lagringssyftet, eller i den mån detta tillhandahålls av den europeiska lagstiftaren eller andra lagstiftare i lagar eller förordningar som den personuppgiftsansvarige lyder under.

Om lagringssyftet inte är relevant eller om en lagringsperiod som fastställts av den europeiska lagstiftaren eller annan behörig lagstiftare löper ut, blockeras eller raderas personuppgifter rutinmässigt i enlighet med lagkrav.

9. Den registrerades rättigheter

a) Rätt till bekräftelse

Varje registrerad ska ha rätt att av den registeransvarige få ett beslut om huruvida personuppgifter om honom eller henne behandlas. Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till bekräftelse kan han/hon när som helst kontakta vilken anställd hos den personuppgiftsansvarige.

b) rätt till tillgång

Varje registren ska ha rätt att kostnadsfritt få information från den personuppgiftsansvarige om hans eller hennes personuppgifter som lagras när som helst och en kopia av dessa uppgifter. Dessutom ger de europeiska direktiven och förordningarna den registrerade tillgång till följande information:

Syftet med behandlingen;

personuppgifterna i fråga;

mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller kommer att lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer

om möjligt, den planerade perioden under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period;

förekomsten av rätten att begära registrering att rätta eller radera personuppgifter eller att begränsa behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade eller att invända mot denna behandling

förekomsten av rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om dess källa;

förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering som avses i artikel 22.1+ (4), i GDPR och, åtminstone i dessa fall, betydande information om logiken i fråga samt innebörden och förväntade konsekvenserna av sådan behandling för de registrerade.

Vidare har den registrerade rätt att få information om huruvida personuppgifter överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation. Om så är fallet har den registrerade rätt att få information om relevanta säkerhetsåtgärder i samband med överföringen.

Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till åtkomst kan han/hon kontakta valfri anställd hos den personuppgiftsansvarige när som helst.

c) Rätt till korrektion

Varje registrerad har rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få rätten att rätta felaktiga personuppgifter om honom eller henne. Med hänsyn till syftet med behandlingen har den registrerade rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade, bland annat genom att lägga fram ett kompletterande uttalande.

Om en registrerad vill utöva denna rätt till rättelse kan han/hon kontakta valfri anställd hos den personuppgiftsansvarige när som helst.

d) Rätt till radering (Rätt att bli glömd)

Varje registrerad har rätt att av den personuppgiftsansvarige få radering av personuppgifter om honom eller henne utan onödigt dröjsmål och den personuppgiftsansvarige har skyldighet att radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om något av följande skäl föreligger, så länge behandlingen sker inte nödvändigt:

Personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.

Den registrerade återkallar samtycke som ligger till grund för behandlingen i enlighet med artikel 6.1 (punkt a) i GDPR eller punkt a i artikel 9.2 i GDPR och där det inte finns någon annan laglig grund för behandling.

Den registrerade invänder mot behandlingen enligt artikel 21.1 i GDPR och det finns inga tvingande legitima skäl för behandlingen, eller så invänder den registrerade mot behandlingen enligt artikel 21.2 i GDPR.

Personuppgifterna har behandlats olagligt.

Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en lagstadgad skyldighet i EU- eller medlemsstatslag som den personuppgiftsansvarige lyder under.

Personuppgifterna samlas in i samband med utbudet av informationssamhällets tjänster, jfr artikel 8.1 i GDPR.

Om något av skälen ovan gäller och en registrerad vill kräva radering av personuppgifter som lagrats av den personuppgiftsansvarige, kan han/hon när som helst kontakta valfri anställd hos den personuppgiftsansvarige. Vi kommer omedelbart att se till att begäran om borttagning efterlevs omedelbart.

När den personuppgiftsansvarige har publicerat personuppgifter och enligt artikel 17.1 är skyldig att radera personuppgifterna ska den personuppgiftsansvarige, med hänsyn till tillgänglig teknik och genomförandekostnader, vidta rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, för att informera andra personuppgiftsansvariga som behandlar de personuppgifter som den registrerade har begärt att de ska raderas av sådana registeransvariga av eventuella länkar till eller kopiering eller replikering av dessa personuppgifter, i den mån behandling inte krävs. Vi kommer att vidta nödvändiga åtgärder i enskilda fall.

e) Rätt till begränsning av behandlingen

Varje personuppgiftsansvarig ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarig få begränsning av behandlingen om något av följande gäller:

Personuppgifternas riktighet ifrågasätts av den registrerade under en period som gör det möjligt för den personuppgiftsansvarige att kontrollera personuppgifternas riktighet.

Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig radering av personuppgifterna och begär i stället begränsning av användningen av dem.

Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålet med behandlingen, utan det krävs av den registrerade för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Den registrerade har invänt mot behandling enligt artikel 21.1 i GDPR i avvaktan på verifiering av om den personuppgiftsansvarige motiverar skälen för att överskrida den registrerades.

Om något av ovanstående villkor är uppfyllt och en registrerad vill begränsa behandlingen av personuppgifter som lagras av oss, kan han/hon när som helst kontakta valfri anställd hos den personuppgiftsansvarige. Vi kommer omedelbart att ordna begränsningen av behandlingen.

f) Rätt till dataportabilitet

Varje personuppgiftsansvarig ska ha rätt att få de personuppgifter som den europeiska lagstiftaren tilldelat en personuppgiftsansvarig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Han eller hon har rätt att vidarebefordra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från den personuppgiftsansvarige till vilken personuppgifterna har lämnats, så länge behandlingen grundar sig på samtycke i enlighet med artikel 6.1 ai GDPR eller punkt a) i GDPR artikel 9.2, eller på ett avtal enligt GDPR artikel 6.1, punkt b, och behandlingen sker automatiskt så länge som behandlingen inte är nödvändig för att utföra en utförd uppgift ut i allmänhetens intresse eller i utövandet av den officiella myndighet som anförtrotts den registeransvarige. Vid utövandet av sin rätt till dataportabilitet enligt artikel 20.1 i GDPR har den registrerade rätt att få personliga uppgifter som överförs direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, där det är tekniskt möjligt och när det gör det inte negativt påverkar andras rättigheter och friheter.

För att hävda rätten till dataportabilitet kan den registrerade när som helst kontakta valfri anställd hos den registeransvarige.

g) Rätt invändning

Varje personuppgiftsansvarig har rätt att bevilja rätten att behandla personuppgifter om honom eller henne baserat på punkt e eller f, av skäl som hänför sig till hans eller hennes särskilda situation. ) i artikel 6.1 i GDPR. Detta gäller även profilering utifrån dessa bestämmelser.

Vi får inte längre behandla personuppgifterna i händelse av invändning, såvida vi inte kan visa övertygande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter de registrerades intressen, rättigheter och friheter eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Om vi ​​behandlar personuppgifter för direktmarknadsföring har den registrerade rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne för sådan marknadsföring. Det gäller profilering i den mån det är relaterat till sådan direktmarknadsföring. Om den registrerade invänder mot att vi behandlar för direktmarknadsföring kommer vi inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.

Dessutom har den registrerade rätt att, av skäl som hänför sig till hans eller hennes särskilda situation, invända mot att företaget behandlar personuppgifter som rör honom eller henne för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål enligt artikel 89(1). 1), såvida inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs av allmänt intresse.

För att utöva rätten att göra invändningar kan den registrerade kontakta vilken anställd som helst på företaget. Dessutom är den registrerade fritt i samband med användningen av informationssamhällets tjänster och oavsett direktiv 2002/58/EG att använda sin rätt att göra invändningar automatiskt med hjälp av tekniska specifikationer.

h) Automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering

Varje personuppgiftsansvarig har rätt att ge den europeiska lagstiftaren rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering, som har rättsverkningar för honom eller henne eller på liknande sätt påverkar honom eller henne, så länge beslutet ( 1) inte är nödvändig för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och en personuppgiftsansvarig, eller (2) inte är tillåten enligt unionens lagstiftning eller de medlemsstater som den personuppgiftsansvarige är föremål för och som också gäller vidta lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och legitima intressen, eller (3) inte baseras på den registrerades uttryckliga samtycke om beslutet (1) är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och en personuppgiftsansvarig, eller (2) den är baserad på den registrerades uttryckliga samtycke, måste företaget vidta lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och berättigade intressen, åtminstone rätten att få mänskligt ingripande från den personuppgiftsansvarige, för att uttrycka sin åsikt och överklaga beslutet.

Om den registrerade vill utöva sina rättigheter gällande automatiskt individuellt beslutsfattande kan han/hon kontakta vilken anställd hos oss när som helst.

i) Rätt att återkalla samtycke om dataskydd

Varje registrerad ska ha rätt att när som helst ge sitt samtycke till behandlingen av hans eller hennes personuppgifter.

Om den registrerade vill utöva rätten att återkalla samtycke kan han/hon kontakta vilken anställd hos oss när som helst.

10. Dataskyddsbestämmelser om användning och användning av Facebook

På denna webbplats har regulatorn integrerade komponenter från företaget Facebook. Facebook är ett socialt nätverk.

Ett socialt nätverk är en plats för sociala möten på Internet, en online gemenskap som vanligtvis tillåter användare att kommunicera med varandra och interagera i ett virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter, eller göra det möjligt för Internet att leverera personlig eller affärsrelaterad information. Facebook tillåter användare av sociala nätverk att inkludera skapandet av privata profiler, ladda upp bilder och nätverk via väna förfrågningar.

Operativbolaget Facebook är Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Om en person är bosatt utanför USA eller Kanada är den registeransvarige Facebook Ireland Ltd., 4 Canal Grande, Canal Grande, Dublin 2, Irland.

Vid varje anrop till en av de individuella sidorna på denna webbplats, som hanteras av kontrollenheten och i vilken en Facebook-komponent (Facebook-plugin-program) integrerades, uppmanas webbläsaren för det registrerade informationsteknologisystemet automatiskt att ladda ner visning av motsvarande Facebook-komponent från Facebook via Facebook-komponenten. En översikt över alla Facebook-plugin-program finns på https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Under denna tekniska procedur görs Facebook medveten om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöktes av den registrerade.

Om den registrerade är inloggad på Facebook samtidigt, registrerar Facebook varje samtal till vår webbplats av den registrerade – och under hela vistelsen på vår internetwebbplats – vilken specifik undersida på vårt internet som besöktes av registrerade. Denna information samlas in via Facebook-komponenten och är länkad till den registrerades Facebook-konto. Om den registrerade klickar på någon av Facebook-knapparna som är integrerade i vår webbplats, t.ex. knappen ”Gilla” eller om den registrerade skickar en kommentar matchar Facebook denna information med den registrerades personliga Facebook-användarkonto och lagrar personuppgifterna.

Facebook får alltid via Facebook-komponenten information om ett besök på vår webbplats av den registrerade när den registrerade är inloggad samtidigt på Facebook under samtalet till vår webbplats. Detta sker oavsett om den registrerade klickar på Facebook-komponenten eller inte. Om sådan informationsspridning till Facebook inte är önskvärd för den registrerade kan han eller hon förhindra detta genom att logga ut från sitt Facebook-konto innan ett samtal till vår webbplats görs.

Den dataskyddspolicy som publiceras av Facebook, som finns tillgänglig på https://facebook.com/about/privacy/, ger information om Facebooks insamling, bearbetning och användning av personuppgifter. Dessutom förklarar den vilka inställningsalternativ Facebook erbjuder för att skydda den registrerades integritet. Dessutom finns olika konfigurationsalternativ för att möjliggöra borttagning av dataöverföring till Facebook. Dessa applikationer kan användas av den registrerade för att eliminera en dataöverföring till Facebook.

11. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Google AdSense

På den här webbplatsen har kontrollanten integrerat Google AdSense. Google AdSense är en onlinetjänst som tillåter placering av reklam på tredje parts webbplatser. Google AdSense är baserat på en algoritm som väljer ut annonser som visas på tredjepartswebbplatser för att matcha innehållet på respektive tredjepartswebbplatser. Google AdSense tillåter en intressebaserad inriktning på internetanvändaren, vilket implementeras genom att generera individuella användarprofiler.

Företaget för Google AdSense-komponenten är Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Syftet med Googles AdSense-komponent är integrationen av annonser på vår webbplats. Google AdSense placerar en cookie i det registrerade informationsteknologisystemet. Definitionen av cookies förklaras ovan. Med inställningen av cookien, Alphabet Inc. kunna analysera användningen av vår webbplats. Med varje anrop till en av de individuella sidorna på denna webbplats som drivs av den registeransvarige och i vilken en Google AdSense-komponent är integrerad, kommer webbläsaren i den registrerades informationsteknologisystem automatiskt att skicka data via Google AdSense-komponenten för ändamålet av onlineannonsering och avräkning av provisioner till Alfabet Inc. Under denna tekniska procedur får företaget Alphabet Inc kunskap om personuppgifter, såsom den registrerades IP-adress, som bland annat tjänar alfabetet Inc. för att förstå ursprunget till besökare och klick och sedan skapa provisionsutdrag.

Som nämnts ovan kan den registrerade när som helst förhindra cookies från att ställas in via vår webbplats genom en motsvarande justering av webbläsaren som används och därmed permanent neka inställning av cookies. En sådan anpassning till den använda webbläsaren skulle också förhindra Alphabet Inc. från att sätta en cookie på den registrerades informationsteknologisystem. Dessutom kan cookies som redan används av Alphabet Inc. raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

Dessutom använder Google AdSense även så kallade spårningspixlar. En spårningspixel är en miniatyrgrafik som är inbäddad i webbsidor för att möjliggöra en loggfilregistrering och en loggfilsanalys genom vilken en statistisk analys kan utföras. Baserat på de inbäddade spårningspixlarna, Alphabet Inc. avgöra om och när en webbplats besöktes av en registrerad och vilka länkar som den registrerade klickade på. Spårningspunkter tjänar bland annat till att analysera flödet av besökare på en webbplats.

Genom Google AdSense överförs personuppgifter och information, som även inkluderar IP-adressen, och som är nödvändiga för insamling och redovisning av de visade annonserna, till Alphabet Inc. i USA. Dessa personuppgifter lagras och behandlas i USA. Alphabet Inc. kan komma att vidarebefordra de insamlade personuppgifterna via denna tekniska procedur till tredje part.

Google AdSense förklaras ytterligare under länken nedan https://www.google.com/intl/da/adsense/start/.

12. Dataskyddsbestämmelser om användning och användning av Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

På denna webbplats har kontrollanten integrerat komponenten i Google Analytics (med anonymiseringsfunktionen). Google Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalys är insamling, insamling och analys av data om beteendet hos besökare på webbplatser. En webbanalystjänst samlar t.ex. uppgifter om den webbplats som en person kom ifrån (den så kallade remissen), vilka undersidor som besöktes eller hur ofta och under vilken tidsperiod en undersida har visats. Webbanalys används främst för att optimera en webbplats och för att utföra en kostnads-nyttoanalys av internetannonsering.

Operatören av Google Analytics-komponenten är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

För webbanalysen via Google Analytics använder kontrollern funktionen ”ga(’set’, ’anonymizeIp’, true)”. Med hjälp av denna applikation förkortas IP-adressen för den registrerades internetanslutning av Google och anonymiseras när de går in på våra webbplatser från ett EU-medlemsland eller en annan täckande stat till avtalet om europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Syftet med Google Analytics-komponenten är att analysera trafiken på vår webbplats. Google använder insamlade data och information för t.ex. för att utvärdera användningen av vår webbplats och tillhandahålla online rapporter som visar aktiviteterna på våra webbplatser och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av vår webbplats åt oss.

Google Analytics placerar en cookie på det registrerade informationsteknologiska systemet. Definitionen av cookies förklaras ovan. Med inställningen av cookien kan Google analysera användningen av vår webbplats. Med varje anrop till en av de individuella sidorna på denna webbplats som drivs av den registeransvarige och i vilken en Google Analytics-komponent integrerades, kommer webbläsaren på datateknikens systeminformationssystem automatiskt att skicka data via Google Analytics-komponenten i syfte att göra det online annonsering och fakturering av provisioner till Google. Under denna tekniska procedur får företaget Google kännedom om personlig information, såsom den registrerades IP-adress, som bl.a. tjänar Google för att förstå ursprunget till besökare och klick och sedan skapa provisionsutdrag Cookien används för att lagra personlig information, som t.ex. Tidpunkten för åtkomst från vilken åtkomsten gjordes och frekvensen av besök på vår webbplats av den registrerade. Vid varje besök på vår webbplats kommer sådana personuppgifter, inklusive IP-adressen för internetåtkomsten som används av den registrerade, att skickas till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan överföra dessa personuppgifter som samlats in genom det tekniska förfarandet till tredje part.

Som nämnts ovan kan den registrerade när som helst förhindra cookies från att ställas in via vår webbplats genom en motsvarande justering av webbläsaren som används och därmed permanent neka inställning av cookies. En sådan anpassning till den använda webbläsaren skulle också hindra Google Analytics från att sätta en cookie på den registrerades informationsteknologisystem. Dessutom kan cookies som redan används av Google Analytics raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

Dessutom har den registrerade möjligheten att invända mot en insamling av data som genereras av Google Analytics, som är relaterad till användningen av denna webbplats, såväl som behandlingen av dessa uppgifter av Google och möjligheten att utesluta sådan. För detta ändamål måste den registrerade ladda ner ett webbläsartillägg under länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout och installera det. Detta webbläsartillägg berättar för Google Analytics via ett JavaScript att data och information om besök på internetsidor inte får överföras till Google Analytics. Installationen av webbläsartilläggen betraktas som en invändning av Google. Om datasystemets informationsteknologisystem senare raderas, formateras eller nyinstalleras måste den registrerade installera om webbläsartilläggen för att inaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstallerades av den registrerade eller någon annan person som kan hänföras till deras kompetensområde eller är inaktiverat, är det möjligt att utföra ominstallation eller återaktivering av webbläsarenheterna.

Ytterligare information och tillämpliga dataskyddsbestämmelser från Google kan erhållas på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/ och på http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics förklaras ytterligare under följande länk https://www.google.com/analytics/.

13. Partner-ads.dk

Vi arbetar med Partner-Ads för att hänvisa besökare till vår webbshop. För att Partner-Ads ska kunna avräkna sina egna partners för de hänvisade besökarna är det nödvändigt att vi skickar information om IP-adress, ordernummer och ordersumma till Partner-Ads. Inga personuppgifter skickas direkt utan IP-adress och ordernummer kan användas för att koppla en specifik person till besöket eller beställningen (dock endast om du samtidigt har tillgång till vårt beställningssystem eller ISP:s register). Därför är behandlingen av denna information föremål för EU:s nya personuppgiftsförordning. Vi har ingått ett databehandlaravtal med Partner-Ads som säkerställer att uppgifterna endast behandlas enligt våra instruktioner och endast används i den utsträckning som behövs för att Partner-Ads ska kunna fullgöra sitt eget avtal gällande fakturering för hänvisade besökare till vår web shop.

För mer information om databehandlingsavtalet kan du kontakta oss på e-postadressen ovan. Om du har en invändning eller vill anonymisera dina uppgifter kan du även skriva till den e-postadress som finns skriven högst upp i avsnittet Personuppgiftsförordningen.

14. digital-advisor.com

Vi samarbetar med digital rådgivare för att hänvisa besökare till vår webbshop. För att digital-advisor ska kunna avräkna sina egna partners för de hänvisade besökarna krävs att vi skickar information om IP-adress, ordernummer och ordersumma till digital-advisor. Inga personuppgifter skickas direkt utan IP-adress och ordernummer kan användas för att koppla en specifik person till besöket eller beställningen (dock endast om du samtidigt har tillgång till vårt beställningssystem eller ISP:s register). Därför är behandlingen av denna information föremål för EU:s nya personuppgiftsförordning. Vi har ingått ett databehandlaravtal med digital-advisor som säkerställer att uppgifterna endast behandlas i enlighet med våra instruktioner och endast används i den utsträckning som behövs för att digital-advisor ska kunna fullgöra sitt eget avtal gällande fakturering för hänvisade besökare till vår web shop.

För mer information om databehandlingsavtalet kan du kontakta oss på e-postadressen ovan. Om du har en invändning eller vill anonymisera dina uppgifter kan du även skriva till den e-postadress som står högst upp i avsnittet Personuppgiftsförordningen.

15. Adservice.com

Vi samarbetar med Adservice.com för att hänvisa besökare till vår webbshop. För att Adservice.com ska fakturera sina egna partners för de hänvisade besökarna är det nödvändigt för oss att skicka information om IP-adress, ordernummer och ordersumma till Adservice.com. Inga personuppgifter skickas direkt utan IP-adress och ordernummer kan användas för att koppla en specifik person till besöket eller beställningen (dock endast om du samtidigt har tillgång till vårt beställningssystem eller ISP:s register). Därför är behandlingen av denna information föremål för EU:s nya personuppgiftsförordning. Vi har ingått ett databehandlaravtal med Adservice.com som säkerställer att uppgifterna endast behandlas enligt våra instruktioner och endast används i den utsträckning som behövs för att Adservice.com ska kunna fullgöra sitt eget avtal gällande fakturering för hänvisade besökare till vår webbshop.

För mer information om databehandlingsavtalet kan du kontakta oss på e-postadressen ovan. Om du har en invändning eller vill anonymisera dina uppgifter kan du även skriva till den e-postadress som står högst upp i avsnittet Personuppgiftsförordningen.

16. ZenDesk

Vi använder Zendesk-tjänsten för att hantera vår elektroniska kommunikation (e-post) med kunder och besökare på våra webbplatser. Zendesk är en molnbaserad tjänst som gör det enkelt och tydligt för oss att hantera och svara på förfrågningar. Vi har ingått ett databehandlingsavtal med Zendesk som säkerställer att all information endast behandlas enligt våra specifika instruktioner. De överförda uppgifterna kan innehålla namn, e-postadress, IP-adress och eventuellt ordernummer. Skulle vi få personligt känslig information via e-post kommer vi omedelbart att informera kunden och sedan radera informationen från vårt system. Har du varit i kontakt med oss ​​via mejl är du alltid välkommen att kontakta oss för att ta reda på vilken korrespondens med dig vi fortfarande har i vårt arkiv. Du kan alltid kontakta ovanstående e-postadress om du vill få något raderat från vårt arkiv, eller vill ha ytterligare information om vårt databehandlingsavtal med Zendesk. Vi kommer alltid att följa förfrågningar om att radera korrespondens – såvida den inte innehåller data som vi behöver för att följa annan tillämplig lagstiftning. Till exempel information i samband med beställningar eller liknande.

17. QuickPay på webshop

Vi använder Quickpay som en så kallad betalningsgateway. Det innebär att Quickpay ansvarar för att hantera alla betalningar på vår webshop. För att Quickpay ska kunna utföra denna tjänst är det nödvändigt för oss att skicka vissa personuppgifter till Quickpay. Denna information kan innefatta IP-adress, ordernummer, namn och adress samt betalkortsinformation. Informationen används uteslutande för att genomföra och hantera betalningar för beställningar som görs i vår webshop.

Vi har ingått ett databehandlingsavtal med Quickpay som förpliktar Quickpay att behandla våra kunders uppgifter uteslutande enligt våra specifika instruktioner och endast i den mån det är strikt nödvändigt för Quickpay att leva upp till sitt avtal med oss ​​för att hantera betalning transaktioner.

18. Post Nord/GLS mm

Vi använder Post Nord eller andra transportörer som GLS, Bring m.fl. att leverera paket till våra kunder. Dessa enheter är personuppgiftsansvariga och följer därför de nya reglerna i personuppgiftsförordningen, GDPR.

Informationen vi lämnar till dem används enbart för att säkerställa leveransen av ditt paket.

19. Rättslig grund för behandlingen

Artikel 6.1 punkt f i GDPR fungerar som den rättsliga grunden för behandling som vi inhämtar samtycke till för ett specifikt behandlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för fullgörandet av ett avtal som den registrerade är part i, vilket till exempel är fallet när behandling är nödvändig för leverans av varor eller tillhandahållande av andra tjänster, sker behandlingen. baserat på artikel 6.1, punkt b i GDPR. Detsamma gäller sådan behandling som är nödvändig för att genomföra avtalsåtgärder, till exempel vid utredningar avseende våra produkter eller tjänster. Om vårt företag är föremål för en rättslig skyldighet varigenom behandling av personuppgifter är nödvändig, såsom för fullgörande av skatteförpliktelser, baseras behandlingen på art. 6 (1) lit. c GDPR. I sällsynta fall kan behandling av personuppgifter vara nödvändig för att skydda den registrerades eller andra fysiska personers vitala intressen. Detta skulle t.ex. Var fallet om en besökare skadades på vårt företag och hans namn, ålder, sjukförsäkringsdata eller annan viktig information behövde lämnas vidare till en läkare, sjukhus eller annan tredje part. Därefter kommer behandlingen att baseras på art. 6 (1) lit. d GDPR. Slutligen kan behandlingsverksamheten baseras på artikel 6.1, punkt f GDPR. Denna rättsliga grund används för behandling av verksamhet som inte omfattas av någon av de ovan nämnda rättsliga grunderna, om behandlingen är nödvändig för ändamålen för de legitima intressen som eftersträvas av vårt företag eller tredje part, om inte intressena åsidosätts av intressena. eller grundläggande rättigheter och friheter för den registrerade som kräver skydd av personuppgifter. Sådana behandlingar är särskilt tillåtna eftersom de har nämnts specifikt av den europeiska lagstiftaren. Han ansåg att ett berättigat intresse kunde antas om den registrerade är den registeransvariges klient (skäl 47, mening 2 GDPR).

20. De legitima intressen som eftersträvas av den registeransvarige eller av en tredje part

Där behandlingen av personuppgifter baseras på artikel 6.1, punkt f GDPR, är vårt berättigade intresse att bedriva vår verksamhet.

21. Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

Kriterierna för att fastställa lagringstiden för personuppgifter är respektive lagstadgad lagringstid. Efter utgången av denna period raderas motsvarande uppgifter rutinmässigt så länge de inte längre är nödvändiga för att fullgöra kontraktet eller fullgöra ett kontrakt.

22. Leverans av personuppgifter som ett lagstadgat eller avtalsenligt krav. Krav för att ingå avtal

Den registrerades skyldighet att tillhandahålla personuppgifter möjliga konsekvenser av underlåtenhet att tillhandahålla sådana uppgifter

Vi klargör att tillhandahållandet av personuppgifter delvis är lagkrav (t.ex. skatteregler) eller också kan bero på avtalsbestämmelser (t.ex. information om avtalspartnern). Ibland kan det vara nödvändigt att ingå ett avtal som den registrerade förser oss med personuppgifter, som i efterhand måste behandlas av oss. Den registrerade är till exempel skyldig att förse oss med personuppgifter när vårt företag tecknar avtal med honom eller henne. Underlåtenhet att lämna personuppgifter skulle innebära att avtalet med den registrerade inte kunde ingås. Innan personuppgifter lämnas av den registrerade måste den registrerade kontakta någon anställd. Den anställde klargör för den registrerade om tillhandahållande av personuppgifter krävs enligt lag eller avtal eller är nödvändigt för ingående av avtalet, om det finns en skyldighet att lämna personuppgifter och konsekvenserna av personuppgifterna.

23. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande

Som ett ansvarsfullt företag använder vi inte automatiskt beslutsfattande eller profilering.

24. Ansvarsfriskrivning

Denna integritetspolicy / sekretesspolicy / cookiepolicy skrevs ursprungligen av den tyska föreningen för dataskydd och utvecklades tillsammans med integritetsjurister från Tyskland. Den är översatt av Jesper Sølund, där de avsnitt som saknades i förhållande till Danmark och den här typen av företag har lagts till.

”Sekretesspolicyn som skapats av vår generator får användas kostnadsfritt av företagaren i enlighet med lagen, förutsatt att de infogade länkarna till vår webbplats och partnersidorna ska anges.” Länk https://dg-datenschutz.de/?lang=en